Badanie elektroretinografii (ERG)

ERG - co to takiego?

Badanie ERG służy do oceny funkcjonowania siatkówki, a dokładniej jej fotoreceptorów - czyli pręcików i czopków.

Kiedy wykonujemy badanie?

  • przed operacją fakoemulsyfikacji zaćmy — aby mieć pewność, że pies czy kot będzie widział w przypadku usunięcia zaćmy, bo nie ma współwystępującej choroby siatkówki
  • w przypadku nagłej ślepoty: aby wiedzieć czy ślepota jest spowodowana chorobą siatkówki czy przyczyna jest pozasiatkówkowa
  • w diagnostyce retinopatii np. postępującego zaniku siatkówki (PRA) prowadząc do całkowitej utraty widzenia. Im szybciej choroba zostanie zdiagnozowana, tym większa może być skuteczność terapii RetiRegen.

Jak wygląda badanie?

Badanie jest przeprowadzane w pełnym znieczuleniu. Na oku umieszczamy specjalną elektrodę soczewkę, kolejne dwie elektrody są umiejscowione podskórnie, aparat wysyła siatkówce bodźce świetlne różnej częstotliwości i zbiera odpowiedź, a następnie przedstawia nam ją w postaci wykresów. Badanie jest przeprowadzane w ciemności, jest zupełnie bezbolesne i nie wymaga żadnej rekonwalescencji.